Bijverdienen naast jouw studiefinanciering

Je mag naast jouw studiefinanciering een bepaald bedrag bijverdienen. In 2014 is dit bedrag € 13.729,80. Verdien jij meer, dan overschrijd je de bijverdiengrens. Je moet dan jouw studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heengaat. Het te veel verdiende geld moet je afdragen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vaststellen inkomen van bijverdiensten

Om vast te stellen hoeveel je bijverdient, kijkt DUO naar jouw verzamelinkomen. Doe je geen aangifte bij de Belastingdienst, dan controleert DUO jouw belastbaar loon. Het maakt niet uit of je inkomsten hebt uit loondienst, uit een uitkering of uit een eigen bedrijf. Het telt allemaal mee als inkomen. Verdien je meer dan het normbedrag dan ziet de overheid jouw als financieel onafhankelijk. Je kunt dan zelf de kosten voor uw studie dragen.

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdien jij meer dan de bijverdiengrens dan is het verstandig om jouw studiefinanciering te stoppen. Dat doe je met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet je jouw studentenreisproduct (studenten ov-chipkaart) stopzetten, uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin je geen recht meer heeft op studiefinanciering. Vraag wel meteen weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Kom je er achteraf achter dat je in het vorige kalenderjaar te veel hebt verdiend, dan kan je nog tot 1 juli van dat jaar de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar. Je kan hiervoor het formulier Wijzigingen Student gebruiken.

Terugbetalen te veel verdiend geld

Zijn jouw inkomsten over de bijverdiensgrens heen gegaan dan betaalt je het bedrag boven de grens terug. Je betaalt nooit meer terug dan je aan studiefinanciering hebt ontvangen in het vorige kalenderjaar. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.

Bron: Rijksoverheid