Minimum loon

Werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk vastgestelde minimumloon. Voor werknemers tussen de 15 tot ... Read More

Minimum Jeugdloon

Wanneer jij jonger bent dan 23 jaar dan is het wettelijk minimum jeugdloon voor jou van toepassing. Uiteraard stijgt jouw ... Read More