Bijverdienen en Kinderbijslag

Veel jongeren van 16 en 17 jaar hebben een bijbaan of lopen stage. Het bijverdienen kan invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag.

Jonger dan16 jaar

Jonger dan 16 en thuiswonend. Dan maakt het niet uit hoeveel er wordt bijverdiend. Dat is niet van invloed op de kinderbijslag.

16 of 17 jaar

16 of 17 jaar, en thuiswonend. Dan maakt het wel uit hoeveel er wordt bijverdiend. Hou dan rekening met een maximumbedrag. Liggen de verdiensten in een kwartaal hoger dan dit maximumbedrag, dan stopt de kinderbijslag. Het maximumbedrag wordt elk jaar in oktober aangepast. Hoeveel dit bedrag is, verschilt per situatie. Om exact te weten hoeveel er mag worden bijverdiend, kijk op de website van de SVB.

Met vakantiewerk extra verdienen

In de zomervakantie hebben jongeren vaak een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. In de zomervakantie mag er € 1.300,- netto extra worden verdiend.

Vakantiewerk bij dezelfde werkgever

Indien er sprake is van een baantje door het jaar heen en in de vakantie nog wat extra wordt gewerkt bij dezelfde werkgever, dan moet de werkgever worden verzocht om een verklaring over het vakantiewerk. De SVB kan dan na de zomer eenvoudig vaststellen welke bedragen horen bij de normale baan en welke bij het vakantiewerk.

Inkomsten boven het maximumbedrag doorgeven aan de SVB

De bijverdienstenkunnen het ene kwartaal hoger zijn dan het andere. Bijvoorbeeld door overwerk, teruggave loonbelasting, een vakantie- of eindejaars­uitkering. Hierdoor kan het gebeuren dat er onverwacht meer wordt verdiend dan het maximumbedrag en de ontvangen kinderbijslag moet terugbetaald. Om dit te voorkomen geef zo vroeg mogelijk aan de SVB door dat in een kwartaal waarschijnlijk meer dan het maximumbedrag verdiend wordt.

Bron: SVB