Bijverdienen en belasting

Wanneerje slechts een aantal uur per week werkt en dus niet zoveel verdient als iemand die een fulltime baan heeft, noemt met dit bijverdienen. Maar hoe zit dat dan bijverdienen en belasting? Dien je dit op te geven en hoeveel belasting moet je dan betalen?

 

Bijverdienen naast studie of huishouden

Er zijn een mensen die naast hun studie, huishouden of baan nog wat bijverdienen. Het is dus geen volledig inkomen en men kan er dan ook niet van rond komen. Bijverdienen doe je bijvoorbeeld om wat extra’s te kunnen kopen, rekeningen te kunnen betalen of om misschien die reis te maken waar je altijd al van droomt. De meeste mensen die bijverdienen zijn studenten of mensen met een werkende partner maar zelf veelal thuis blijven. Maar ook mensen met een uitkering, bijvoorbeeld bijstandsmoeders, verdienen soms wat bij.

Bijverdienen en belasting

Wat men zich veelal afvraagt is: moet ik over mijn bijverdienste belasting betalen en zo ja, hoeveel? Dit hangt af van een aantal factoren. Allereerst ben je verplicht om je bijverdiensten op te geven aan de belasting, zelfs als blijkt dat je uiteindelijk geen belasting hoeft te betalen. Denk dus niet dat je je bijverdiensten (neveninkomsten) zomaar achterwege kan laten.

Heffingskortingen

Of je vervolgens belasting moet betalen hangt af van de hoogte van je inkomsten en van de heffingskortingen. Iedereen met inkomen of iedereen die een partner heeft met voldoende inkomen, heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor 2013 bedroeg de algemene heffingskorting € 2.001 tot een leeftijd van 65 jaar (let op, er is inmiddels wat veranderd, lees hieronder meer) Een simpel rekensommetje:  je hebt € 5.500 bruto in één jaar verdiend en moet hier 37% loonbelasting over moeten betalen. Dat is dan € 2.035 euro aan belasting. Minus de heffingskorting zou je dus € 34 loonbelasting moeten betalen. Kortom, je zou dus voor het jaar 2013 net onder de € 5.500 euro belastingvrij mogen verdienen. Maar er is meer! Want afhankelijk van je persoonlijke situatie is er recht op meer heffingskortingen. Zo is daar de Arbeidskorting. Deze bedraagt maximaal ongeveer €  1.723. De arbeidskorting geldt alleen voor mensen met een echte dienstbetrekking. Dan zijn er de alleenstaande ouder-korting (alleenstaande ouder met kind) en de alleenstaande ouderen-korting (65 jaar of ouder) en de ouderenkorting (65 plus). Er zijn nog meer bijzondere heffingskortingen te noemen zoals de Jonggehandicaptenkorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting en nog meer. Maar voor de meeste is de algemene heffingskorting de belangrijkste. Voor 2014 mag je tot € 6.230 belastingvrij bijverdienden. De arbeidskorting bedraagt maximaal 310 euro. Let op: de algemene heffingskorting wordt langzaam afgeschaft voor mensen met een negatieve belastingaanslag, men is hiermee in 2009 begonnen en zal ieder jaar minder bedragen. Voor 2013 is de algemene heffingskorting voor deze mensen dan ook € 1.335 of 1.468 voor wie geboren is tussen 1962 en 1972. Wie geboren is voor 1963 of kinderen jonger dan vijf jaar heeft krijgt te maken met andere regels. De zogenaamde aanrechtsubsidie zal versoberen en in 2024 helemaal verdwijnen.

65 jaar en ouder

Ben je 65 jaar of ouder, dan geldt een andere regeling met betrekking tot de algemene heffingskorting. De loonbelasting bedraagt dan 19,10% in schijf 1 en de heffingskorting over 2013 bedraagt € 1.034. Wanneer je ook hier weer € 5.500 euro zou bijverdienen, dan bedraagt de loonbelasting: € 1.050 euro minus de heffingskorting van € 1.034 euro. Je zou dan € 16 moeten betalen. Voor de 65 plussers is er ook de ouderenkorting, deze bedraagt over 2013 € 1.032 bij een inkomen tot € 35.450. Een 65-plusser zou dus belastingvrij ongeveer € 5.600 mogen bijverdienen. Ook voor de 65 plussers geldt: afhankelijk van de persoonlijke situatie, is er misschien recht op meer heffingskortingen.

Aangifte doen

In de meeste gevallen is men werkzaam bij een werkgever die de loonbelasting al heeft aangegeven bij de belastingdienst. In die gevallen hoef je zelf niks te doen. De loonbelasting wordt dan automatisch verrekend met de algemene heffingskorting. Alleen in bijzondere gevallen, waarbij recht is op aanvullende heffingskortingen, moet men dit zelf aanvragen. Soms is iemand werkzaam als freelancer of als zelfstandige, bijvoorbeeld als hulp in de huishouding, als schrijver of als interimmer. In deze gevallen ontvangt men wel geld maar er wordt geen loonbelasting ingehouden en geen heffingskorting toegepast. In deze gevallen moet je zelf aangifte doen bij de belastingdienst. Dit kan eenmaal per jaar. Aangifte kan digitaal of op papier. De formulieren zijn op te vragen bij de belastingdienst.

Regeling diensten aan huis

Wanner je bijvoorbeeld bijverdient als huishoudster/ interieurverzorgster mag dat maximaal drie dagen per week. Je verdient dan gewoon datgene wat je afgesproken hebt met je werkgever en hier wordt geen loonheffing door de werkgever op ingehouden. Wel moet je dit zelf opgeven bij de belastingdienst. Over de verdiende bedragen moet je, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, nog inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet worden afgedragen.

 

Bron: Belastingdienst