Arbeidsvoorwaarden bij parttime werk

Hoe zit het met je salaris, vakantiedagen, scholing, enzovoort als je parttimer/deeltijder bent? Is er een CAO, dan kunnen deze op onderdelen afwijken.

Als deeltijder heb je naar rato dezelfde rechten als een voltijder. Dit betekent dat je als parttimer, afhankelijk van het aantal uren dat je werkt, rechten opbouwt voor vakantiedagen, ADV, pensioen en sociale zekerheid. Lees verder voor jouw rechten als parttimer per arbeidsvoorwaarde.

Arbeidsovereenkomst

Is een parttime contract altijd een gewone arbeidsovereenkomst? Ja, als deeltijder heb je een deeltijdcontract, dit is een gewone arbeidsovereenkomst.

Salaris/Loon

Werknemers die hetzelfde werk doen, krijgen hetzelfde salaris. Ga jij minder werken of juist meer, dan krijg je dus per uur hetzelfde loon. Dat geldt ook voor de onregelmatigheidstoeslagen, vakantietoeslag, dertiende maand of winstdelingsregeling. Als je minder uren werkt, krijg je naar verhouding natuurlijk wel minder geld.

Overwerk

Werk je extra uren bovenop je contracturen, dan moeten die beloond worden op dezelfde manier als bij een fulltime collega. Deze uren noemt men meeruren. De regel is: er mag geen verschil in beloning zijn.

Stel: je werkt 20 uur per week, en werkt eenmalig 22 uur. Dan heb je dus twee overuren gedraaid. Deze uren moeten gelijk beloond worden als die van de voltijder. Het 21e en 22e uurloon bestaat dan uit alle onderdelen die je fulltime collega ook ontvangt (pensioen, ww-afdracht, emolumenten, vakantiegeld, vakantiedagenopbouw, eventuele toeslagen, etc.).

Bijzonder verlof

Iedere werknemer kan bijzonder verlof opnemen, of je nu twee dagen per week werkt of vijf dagen per week. Valt het verlof op een dag dat je toch al niet zou werken, dan krijg je daar geen extra vrije dag voor terug. Dat geldt ook voor de feestdagen.

Medezeggenschap

De rechten voor medezeggenschap zijn voor alle werknemers gelijk, of je nu in deeltijd werkt of niet. Dit betekent bijvoorbeeld dat je je verkiesbaar kan stellen voor de ondernemingsraad. Ook kan iedere deeltijder stemmen voor de kandidaten van de ondernemingsraad.

Scholing/opleiding

Iedere werknemer moet in aanmerking kunnen komen voor het volgen van een opleiding, die door het bedrijf verplicht is gesteld. Dit heeft dus niets te maken met hoeveel uur je werkt. Ook als het gaat om vergoedingen zoals reiskostenvergoeding, mag er geen onderscheid worden gemaakt.

Vergoedingen

Bij een onkostenvergoeding vergoedt je werkgever de feitelijk gemaakte kosten. Werk je 20 uur verspreid over 5 dagen, dan ontvang je dezelfde reiskostenvergoeding als een collega die 5 volle dagen werkt. Werk je 20 uur verspreid over 3 dagen, dan ontvang je de door jou gemaakte kosten.

Ouderschapsverlof

Iedere werknemer kan ouderschapsverlof opnemen, of je nu in deeltijd werkt of niet. Het ouderschapsverlof mag worden opgenomen tot je kind acht jaar is geworden. Meer over ouderschapsverlof

Pensioenopbouw

Als je in deeltijd werkt, bouw je net zo goed pensioen op als een werknemer die volledig werkt, alleen minder.

Proeftijd, ontslag en duur van je contract

Ook wat betreft de proeftijd, het ontslag en de duur van je dienstverband geldt dat het niet uitmaakt hoeveel uur je per week werkt.

Vakantie

Iedere werknemer heeft recht op vakantie, ook als je in deeltijd werkt. Vakantie wordt naar rato vastgesteld: hoe minder je werkt, des te minder vakantiedagen je hebt. Gelukkig hoef je ook minder uren op te nemen om een week vrij te nemen. Voor het opnemen van vakantie gelden voor alle werknemers dezelfde regels.

Ziekte

Werk je in deeltijd en word je ziek, dan meld je dit bij de werkgever. Jouw ziektemelding wordt geregistreerd. En over de uren die je niet werkt wegens ziekte gelden de bepalingen die in het bedrijf gelden.
Stel dat er sprake is van wachtdagen, dagen waarop je bij een ziekmelding geen salaris ontvangt, dan gelden die prorato voor jou. Werk je in een bedrijf waar 2 wachtdagen gelden en werk je 50% dan geldt in jouw situatie dat je 1 wachtdagen hebt.

Duurzame inzetbaarheid

Deeltijd werken kan een oplossing zijn voor mensen om het werk beter vol te houden. Denk aan werknemers die al heel veel jaren gewerkt hebben, en meer behoefte hebben aan hersteltijd. Maar ook werknemers die deeltijd werken om de combinatie met privé beter te kunnen maken.
Het kan nooit zo zijn dat een werkgever een werknemer verplicht tot deeltijd werken. Als werknemer kan je wel zelf kiezen om minder uren te gaan werken.

Bron: FNV Bondgenoten