Minimum loon

Werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk vastgestelde minimumloon. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt jou tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Minimumloon 2014

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. In het overzicht vind je het minimumloon per uur, minimumloon per dag, minimumloon per week en het minimumloon per maand. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.

Onderstaand het overzicht van het minimumloon 2014 per dag, per week en per maand.

Alle bedragen in €
Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
23 jaar en ouder 100 1.485,60 342,85 68,57 8,57
22 jaar 85 1.262,75 291,40 58,28 7,29
21 jaar 72,5 1.077,05 248,55 49,71 6,21
20 jaar 61,5 913,65 210,85 42,17 5,27
19 jaar 52,5 779,95 180,00 36,00 4,50
18 jaar 45,5 675,95 156,00 31,20 3,90
17 jaar 39,5 586,80 135,45 27,09 3,39
16 jaar 34,5 512,55 118,30 23,66 2,96
15 jaar 30 445,70 102,85 20,57 2,57

Wil je precies de hoogte nettominimumloon berekenen, dan kan je het beste aan jouw werkgever of salarisafdeling vragen waaruit jouw brutolasten bestaan. Dit kan namelijk per persoon en per bedrijf verschillen. lator ontwikkeld. Echter, wilt u het exacte bedrag weten vraag dan waaruit de brutolasten bestaan.

Minimum uurloon

Het minimum uurloon is een goed meetinstrument om na te gaan of jouw werkgever wel voldoet aan het wettelijke vastgestelde normen. Het wettelijke bruto minimum uurloon per 1 januari 2014 wordt dus op 1 januari 2014 bekend gemaakt. Tot die tijd kan je onderstaande tabel hanteren.

Leeftijd en het minimum uurloon

Het minimum uurloon is berekend voor een 40 urige werkweek:

23 jaar en ouder €8.57
22 jaar €7.29
21 jaar €6.21
20 jaar €5.27
19 jaar €4.50
18 jaar €3.90
17 jaar €3.39
16 jaar €2.96
15 jaar €2.57

Minimumloon

Iedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.
Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen – direct of indirect – onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector.

Opbouw minimumloon

Het minimumloon bestaat uit een aantal zaken. Het minimumloon bestaat uit een verschillende toeslagen en uw basisloon. Voor toeslagen kunt u denken aan onregelmatige werktijden, auto van de zaak en dergelijke. Verder zijn er een aantal zaken die niet meetellen. Hierbij kan je denken aan overwerk. Uiteraard heb je recht op uitkering van gewerkte uren uit overwerk maar dit kan je niet meetellen om jouw minimumloon te berekenen. Op jouw salarisstrook staat vermeld welke wettelijke minimumloon voor jou van toepassing is.