Minimum Jeugdloon

Wanneer jij jonger bent dan 23 jaar dan is het wettelijk minimum jeugdloon voor jou van toepassing. Uiteraard stijgt jouw loon mee naarmate jij ouder wordt tot 23 jaar. Iedere werkgever is verplicht het wettelijke minimum jeugdloon te hanteren. Vanaf de dag dat je jarig bent geweest treedt het uurtarief voor u in werking welke gekoppeld is aan jouw leeftijd. Jij begint dus de dag nadat je jarig bent geweest meer te verdienen. Het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon is tweemaal per jaar onderhavig aan aanpassingen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de cao-lonen. De aanpassingen vinden ieder jaar plaats op 1 januari en op 1 juli.

Waarom stijgt het minimum jeugdloon? Dat is op zich simpel. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de (algemene) kosten stijgen. Alles wordt steeds een beetje duurder en inflatie speelt daarbij ook nog eens een rol. En hoewel de loogstijginningen ieder jaar zeer beperkt zijn, vaak zijn dit enkele centen per uur, heeft dit als uiteindelijk resultaat, dat jij enkele euro’s meer op uw salarisstrook hebt staan. Deze stijging is weliswaar zeer beperkt maar is wel belangrijk voor de algehele loonstijging.

Leeftijd Per Maand Per Week Per Dag
23 jaar en ouder 1.477,80 341,05 68,21
22 jaar 1.256,15 289,90 57,98
21 jaar 1.071,40 247,25 49,45
20 jaar 908,85 209,75 41,95
19 jaar 775,85 179,05 35,81
18 jaar 672,40 155,20 31,04
17 jaar 583,75 134,70 26,94
16 jaar 509,85 117,65 23,53
15 jaar 443,35 102,30 20,46 

Aanpassing

Het minimum jeugdloon en het algemene minimumloon worden tweemaal per jaar gewijzigd, op basis van veranderingen in de cao-lonen. Het minimum jeugdloon wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli gewijzigd. Aanpassingen zijn nodig gezien de economische situatie om de lonen enigszins gelijk te laten lopen met een algemene stijging van de kosten van levensonderhoud. De wijzigingen worden gemaakt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau over de loonstijgingen.